Del

Her ser eksperten muligheter i amerikanske aksjer

Frykten for resesjon i USA har avtatt, og det har gitt porteføljeforvalteren appetitt på sykliske aksjer i det globale aksjefondet Danske Invest Global StockPicking.

En rekke positive økonomiske nøkkeltall og stigende oljepris har bidratt til at det har blitt mer ro på det amerikanske aksjemarkedet. Det har ellers vært en turbulent start på 2016, men utsiktene til en fornuftig økonomisk vekst i USA framover har nå gjort markedet interessant å se nærmere på som investor. Det mener Tobias Carøe Siemenge, som er en del av forvalterteamet  for Danske Invest med fokus på globale aksjer.

Han fokuserer spesielt på sykliske aksjer, som kjennetegnes ved at de er konjunkturfølsomme – dvs. at selskapenes inntjening er følsom overfor utviklingen i den totale økonomien. Selskapene tilbyr vanligvis produkter eller tjenester som nedprioriteres når økonomien går dårlig eller vokser langsomt. Derimot drar sykliske aksjer ekstra stor fordel av en økonomi i framgang.

Siden februar har teamet økt eksponeringen mot USA i porteføljen, med investeringer i de amerikanske selskapene Akamai og ConocoPhillips, som begge har en global eksponering. Tidligere har teamet blant annet også investert i de amerikanske selskapene Union Pacific og Signet Jewelers, som har stor eksponering mot det amerikanske hjemmemarkedet og som dermed vil dra nytte av veksten i den amerikanske økonomien.

Her forteller Tobias Carøe Siemenge mer om de fire selskapene i teamets portefølje:

AKAMAI: Internettbudtjeneste
Akamai driver en tjeneste som optimaliserer leveringen av innhold over Internett, slik at e-handel og live-sendinger gjennomføres problemfritt. Selskapet har globalt installert 200 000 servere i 90 forskjellige land. Antallet og plasseringen av de mange serverne gjør at Akamai kan optimalisere leveringen av elektronisk innhold, siden innholdet blir levert fra serveren som ligger nærmest sluttbrukeren. Akamai har utviklet algoritmer som sørger for å distribuere det ønskede innholdet via den mest optimale ruten til sluttbrukeren. Selskapet har den klart største distribusjonsplattformen globalt, og de svært sofistikerte algoritmene som selskapet bruker til å optimalisere distribusjonen av innhold er patentbeskyttet. Den primære risikoen for Akamais forretningsmodell består i et plutselig fall i den globale Internett-trafikken.

«Aksjekursen har vært under press av at en del av avtalene med selskapets største kunder skulle reforhandles. Denne prosessen er nå fullført, og fokuset er igjen tilbake på det langsiktige investeringscaset,» forklarer Tobias Carøe Siemenge.

CONOCOPHILLIPS: Olje og gass
Et annet amerikansk selskap i porteføljen, er det amerikanske oljeselskapet ConocoPhillips. Selskapet børsnoterte raffineridelen i 2012 for å fokusere på utvinning av olje og gass, men har fortsatt en diversifisert base av aktiva. ConocoPhillips har vært gjennom en større transformasjon og har senket break-even for kontantstrømmen fra 60 dollar per oljefat til 43 dollar per fat. Selskapet har dermed vært i stand til å posisjonere seg i den lave enden av omkostningskurven for amerikanske oljeselskaper. Utbyttet har dessuten blitt redusert med 66 %, og dette har bedret utsiktene for konsernets balanse betydelig, forklarer Tobias Carøe Siemenge. Den største risikofaktoren for investeringen vår i ConocoPhillips gjelder den framtidige prisutviklingen på olje og gass. Oljeprisen har vært under press i en lengre periode, men har bedret seg på kort sikt.

«Det faktum at selskapet senket utbyttet så markant, betød at mange utbyttefokuserte investorer solgte aksjen. I kombinasjon med at frykten for resesjon i USA og fallende oljepriser har presset aksjekursen ned, har det vært mulig å investere i et kvalitetsselskap på et attraktivt prisnivå,» sier Tobias Carøe Siemenge.

UNION PACIFIC: Amerikansk forbruk går fortsatt på skinner
I og med at den amerikanske økonomien nå viser tegn til bedring, kan selskaper med eksponering mot innenlandsk forbruk være spesielt interessante.

«Her er det amerikanske jernbaneselskapet Union Pacific et godt eksempel på et selskap som kommer til å dra nytte av en bedring i økonomien framover,» sier Tobias Carøe Siemenge.

En stor del av Union Pacifics fraktvolumer avhenger av det amerikanske forbruket, spesielt når det gjelder antallet nye biler og forbruksvarer som fraktes i containere, samt byggeaktiviteten. Dette gjør selskapet interessant akkurat nå, til tross for at Union Pacific blir utfordret på segmentet som er relatert til transport av kull, samt segmentet som er avhengig av investeringsnivået på feltet olje- og gassutvinning i USA. Den største risikofaktoren for selskapet er en desidert resesjon i USA. Skulle det komme en resesjon, er det forventet at dette vil påvirke selskapets fraktvolumer negativt.

SIGNET JEWELERS: USAs største gullsmedkjede
Et selskap som også nyter godt av en bedring i den amerikanske økonomien, er den amerikanske gullsmedkjeden Signet Jewelers. Selskapet genererer rundt 90 % av omsetningen fra salg av smykker i USA og Canada. Dette gjør dem til den desidert største gullsmedkjeden i USA.

«En bedring i den amerikanske økonomien, spesielt hvis den er drevet av økt privatforbruk, forventes å ha en positiv effekt på salget av smykker,» sier Tobias Carøe Siemenge.

I tillegg kjøpte Signet i 2014 opp sin nærmeste konkurrent i USA, Zales, og står nå enda sterkere på det lukrative amerikanske markedet for smykker. Nylig økte Signet Jewelers forventningene til de kostnadsbesparelsene som selskapet forventet å kunne oppnå i forbindelse med integreringen av Zales.

«En annen faktor som gjør Signet Jewelers attraktive for oss, er at selskapet tilbyr å finansiere kundenes kjøp av smykker på kreditt og historisk sett har vært flinke til å håndtere denne kredittrisikoen,» forklarer Tobias Carøe Siemenge.

Bekymringen om en amerikansk resesjon i begynnelsen av året fikk imidlertid en rekke investorer til å sette spørsmålstegn ved selskapets kredittkvalitet og framtidige tap, men en forbedret amerikansk økonomi, som det nå er utsikt til, vil kunne forbedre utsiktene for selskapets kredittportefølje. Derimot er kjøp av smykker et skjønnsmessig valg som man kan unnlate å gjøre hvis utsiktene for forbrukerne blir verre. I tillegg utgjør muligheten for en potensiell forverring av selskapets kredittkvalitet en risiko for selskapet.
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.