• 1/1

    12.08.2022

    Suspension of sub-funds - technical issues

    Please note that the DK domiciled funds are suspended today due to technical issues.

    Les mer
Del

Her har porteføljerådgiveren kjøpt og solgt obligasjoner

Det krever innsikt å investere i selskapsobligasjoner, som er preget av lave renter og negativ avkastning.

Her forklarer Andreas Dankel, som er porteføljerådgiver for fondet Danske Invest Nordiske Kredittobligationer, hvor han har redusert og kjøpt seg opp i markedet for selskapsobligasjoner i Norden.

Omfattende obligasjonskjøp fra Den europeiske sentralbanken (ESB), samt mange likvide midler i omløp har økt omsetningen og presset rentene til bunns på en rekke obligasjoner.

Noen typer selskapsobligasjoner gir fortsatt positiv avkastning, men en stor del av obligasjonene med den beste kvaliteten – såkalt investment grade – gir i dag negativ avkastning etter omkostninger. Det samme er tilfellet for nesten halvparten av alle europeiske statsobligasjoner. Av denne årsaken må man som investor snu blikket mot andre typer obligasjoner enn de mest sikre og tradisjonelle hvis man ønsker seg høyere avkastning – eller i det hele tatt positiv avkastning.

Her forklarer Andreas Dankel, som er porteføljerådgiver for fondet Danske Invest Nordiske Kredittobligationer, hvor han har redusert og kjøpt seg opp i markedet for selskapsobligasjoner i Norden.

«ESBs omfattende oppkjøp fortsetter med å presse avkastningen på den sikrere typen selskapsobligasjoner i nedadgående retning. Derfor har vi besluttet å vende blikket mot andre typer nordisk kreditt enn investment grade-selskapsobligasjoner. Alternativene er nemlig få hvis man vil ha positiv avkastning. Når det gjelder statsobligasjoner, vet man i dag at det er en svært stor sannsynlighet for at man over tid får mindre penger ut enn dem man har investert», sier Andreas Dankel.

Oppruster i nordisk bankgjeld
På grunn av dette har han kjøpt seg opp og økt den allerede store eksponeringen mot bankgjeld i de nordiske landene, forklarer han.

«Vi har hatt noen stresstester på bankene i Europa, og de nordiske bankene klarte seg best. Blant annet på grunn av dette har vi kjøpt oss ytterligere opp i obligasjoner med ansvarlig bankgjeld, der risikoen ligger nærmere risikoen man finner på aksjemarkedet, og der avkastningen til gjengjeld er høyere», forklarer Andreas Dankel, og fortsetter:

«I tillegg har vi sett at det har kommet noen nyheter i løpet av sommeren som vi tror kan være svært positive for obligasjoner med ansvarlig bankgjeld. Blant annet ser ESB på muligheten for å gjøre nettopp slike risikable verdipapirer litt mer sikre. Samlet sett mener vi at dette kan være positivt for eksponeringen mot bankgjeld», sier han.

En av grunnene til at risikoen er høyere ved investeringer i ansvarlige bankgjeldobligasjoner er at man som investor er dårligere stilt enn en rekke andre kreditorer hvis den aktuelle banken skal likvidere eller får problemer. Obligasjoner med ansvarlig bankgjeld gir i dag en positiv avkastning på rundt 5-6 %, forklarer han.

Energisektoren bekymrer
Samtidig som eksponeringen mot nordisk bankgjeld har blitt økt, har Andreas Dankel redusert eksponeringen mot energisektoren i det nordiske universet av selskapsobligasjoner.

«Vi har redusert eksponeringen mot energisektoren i Norden, ettersom vi fortsatt er bekymret for sektoren. Vi har sett mange selskaper restrukturere i løpet av våren, og vi regner med at dette vil fortsette», sier Andreas Dankel.

Han forklarer at han foreløpig bare har 5 % eksponering mot den nordiske energisektoren totalt sett, inkludert selskaper som finske Neste Oil og danske Vestas.

«Vi vil ikke utelukke at vi kommer til å kjøpe oss ytterligere opp i segmentet for obligasjoner med ansvarlig gjeld blant de store nordiske bankene, og det er heller ikke utelukket at vi kommer til å selge oss ytterligere ut av energisektoren», sier Andreas Dankel.
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.