Del

Her har eksperten sitt aksjefokus i Europa

Ansvarlig porteføljeforvalter Henrik Husted Knudsen for aksjefondet Danske Invest Europa Fokus ser for øyeblikket gode investeringsmuligheter innenfor forbruk og service.

Europas økonomi står overfor fornuftige vekstrater, fallende arbeidsledighet og stigende innenlands forbruk. På den annen side skaper fallende oljepris uro på finansmarkedene, og lavere vekst i Kina og andre vekstmarkeder rammer mange europeiske selskaper på eksportsiden.

Spørsmålet er derfor hvor man for øyeblikket skal ha fokus som investor når det gjelder europeiske aksjer.

«Sektorer som vi for tiden finner interessante er de som har med forbruk og service å gjøre. Her finnes selskaper som har funnet en nisje innenfor sin sektor, og de kan være attraktive,» sier Henrik Husted Knudsen, som er forvalter for europeiske aksjer hos Danske Invest.

Her står han i spissen for aksjefondet Danske Invest Europa Fokus, som for øyeblikket består av en håndplukket portefølje av 33 europeiske selskaper.

To av aksjene i porteføljen
Henrik Husted Knudsen reiser jevnlig rundt i Europa for å møte ledelsen i de selskapene han har i porteføljen sin eller som han vurderer å investere i. Slik kan han fra nærmeste hold vurdere selskapenes potensial og forhøre seg om regnskapstall og framtidsplaner. Hvis man spør forvalteren hvilke to selskaper i porteføljen han akkurat nå vil trekke fram for lovende utsikter, peker han på to tyske aksjer innenfor konsum og service – Fielmann og Brenntag.
Fielmann er en stor tysk optikerkjede.

«Vi er svært interesserte i Fielmann, som står for rundt 50 % av alt brillesalget i Tyskland, og det til en betydelig lavere pris enn gjennomsnittet,» forteller Henrik Husted Knudsen.

Han forklarer at antallet eldre mennesker i Tyskland stiger, og jo eldre folk blir, jo større er sjansen for at de må ha brilleglass med flerstyrke, noe som lett kan koste fire eller fem ganger mer enn et par vanlige briller.

«Fielmann har en interessant prising på brillene sine, og derfor har vi tro på at selskapet kommer til å dra en betydelig fordel av det skiftet som oppstår når kundegruppen deres blir eldre,» sier Henrik Husted Knudsen.

Tysk distributør av kjemi
Innenfor servicenæringen er det blant annet tyske Brenntag som har vekket Henrik Husted Knudsens interesse. Selskapet er interessant fordi det distribuerer produkter innenfor kjemi og spesialkjemi og har et omfattende distribusjonsnett i Europa og USA. Selskapet spesialiserer seg på salg av små enheter av for eksempel smøreolje til mindre maskinfabrikker. En gjennomsnittlig faktura er på mindre enn 2000 euro.

«Brenntag produserer ikke kjemiske produkter, men eier og driver distribusjons-, lager- og transportfasiliteter, noe som gjør at forretningsmodellen krever lav kapitalbinding,» sier Henrik Husted Knudsen.
 
Begrenset effekt av Kina
Det er vanskelig å forutsi om 2016 blir året der privatforbruket i Europa virkelig får seg et løft. Henrik Husted Knudsen forventer ikke at uroen på det kinesiske aksjemarkedet og bekymringer om landets vekst vil ha en dramatisk effekt på europeiske aksjer.

«Det har vært klart i noen år nå at Kina har utfordringer. Markedet har forventet at veksten i Kina på et eller annet tidspunkt ville gå ned. Europa har kjørt i et relativt lavt gir i noen år nå, så min vurdering er at effekten vil være forholdsvis begrenset,» sier forvalteren.

Det er likevel en viss risiko for at europeiske aksjekurser kan falle i år. Til tross for en tøff start på aksjemarkedene så langt i 2016, har markedet tross alt sett en betydelig vekst i de siste 4-5 årene.

«På grunn av dette er det absolutt ikke alle aksjer som er billig priset. Så det finnes en risiko for at prisingen blir lavere. Det er også en risiko for at veksten i Europa og resten av verden kommer til å skuffe. Alt er ikke rosenrødt,» sier Henrik Husted Knudsen.

Har blitt mer kresen
Etter noen utfordrende år for sin egen portefølje i 2013 og 2014, har han gått investeringsprosessen sin nøye etter i sømmene, men han har ikke funnet noen grunn til å gjøre dramatiske endringer.

«Vi har ikke endret spesielt på prosessen, men vi har blitt mer kresne. Det har vi dratt nytte av i 2015, og det vil vi også i framtiden,» sier Henrik Husted Knudsen.

Henrik Husted Knudsens omtale av selskapene han har i porteføljen utgjør ikke en investeringsanbefaling fra Danske Invest. Snakk alltid med en rådgiver før du gjør en investering.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.