Del

Halvårsrapporten 2014 er nå klar for nedlastning

Vi har lagt bak oss et halvår med solid avkastning for våre fond. Avkastningen for de norske aksjefondene varierte fra 8,0 prosent til 11,4 prosent.

Av de norske aksjefondene var det Danske Invest Norge Vekst, som i hovedsak investerer i små- og mellomstore selskaper, som leverte høyest avkast­ning (11,4 prosent), sammenlignet med referanseindeks (9,8 prosent). Til tross for solid absoluttavkastning, leverte våre brede norske aksjefond noe svakere avkastning sammen­lignet med referanseindeksen. Mindreavkastningen kommer som følge av blant annet undervekt i Orkla og Yara, og over­vekt i Fred Olsen Energy og Wilh. Wilhelmsen. Vår forvalt­ningsfilosofi går ut på å eie solide selskaper som over tid gir god avkastning, til en risiko som ikke overstiger risikoen på Oslo Børs. Dette mener vi er et fornuftig utgangspunkt for å skape de beste resultatene på lang sikt.

Klikk får å laste ned hele halvårsrapporten
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.