Del

Gode tider for Novo Nordisk

Novo Nordisk har en sterk posisjon på diabetesmarkedet og kampen mot fedme kan bli et nytt gullegg for Novo Nordisk.

”Novo Nordisk har allerede vært en god investering for oss og vi forventer at bedriften vil være en veldig god investering i fremtiden.”

Forvalter Claus Henrik Johansen er investeringsspesialist innenfor den farmasøytiske bransjen. Han forteller at Novo Nordisk har sterke kort på hånden innenfor to segmenter: diabetesbehandling samt behandling av pasienter som er på vei mot sukkersyke, men ennå ikke har bruk for insulin.

”Novo Nordisk har aldri stått sterkere enn nå. Vi forventer store vekstmuligheter drevet av Novo Nordisk sin globale tilstedeværelse. I tillegg er Novo Nordisk veldig flinke til å samarbeide med myndigheter og leger rundt betydningen av diabetesbehandling og har relativt få konkurrenter på insulinmarkedet, primært Eli Lilly og Sanofi,” forklarer Claus Henrik Johansen. Han understreker også at det blir flere diabetes pasienter i verden, blant annet fordi befolkningen på de fremvoksende markedene blir rikere og får en mer vestlig levemåte.

Markedsleder på diabetesmarkedet
Han peker på at Novo Nordisk har gått fra å tidligere være en aktør som fulgte markedet til å i dag være markedsleder på diabetesmarkedet. Novo Nordisk har en markedsandel på mellom 40-60 prosent og har i forhold til konkurrentene en bedre generasjon av insulin på vei. Claus Henrik Johansen forventer at det vil være med på å øke Novo Nordisk sin markedsandel i USA. Samtidig har studier vist at middelet Victoza har noen bivirkninger med stort potensial.

Victoza brukes i dag til pasienter som er på vei til å utvikle sukkersyke. Victoza utsetter tidspunktet hvor pasienten utvikler diabetes. I tillegg viser studier at pasientene går markant ned i vekt når de tar denne medisinen.

I gang med å undersøke
Derfor er Novo Nordisk i gang med å undersøke hvor mye pasientene går ned i vekt og om medisinen kan godkjennes til behandling av fedme og overvekt hos friske mennesker. De første studiene har vist at noen pasienter mister over 10 prosent av vekten deres når de tar Victoza. Får Novo Nordisk et gjennombrudd i fedmebehandlingen er det muligheter for at Novo Nordisk får enda et ben å stå på, som potensielt kan bli enda større enn diabetes-benet.

”Det er veldig mange overvektige mennesker i verden og det er ikke så stor konkurranse på markedet for fedmebehandling. Det er fortsatt mye usikkerhet rundt Victoza. Det er usikkert om og når middelet kan godkjennes til fedmebehandling, men kommer Novo Nordisk inn på fedmemarkedet kan det bli veldig stort,” sier Claus Henrik Johansen.

Fortsatt stort potensial i aksjen
Han mener at kursen på Novo Nordisk- aksjen ikke avspeiler det potensialet som ligger i både den nye generasjonen insulin og mulighetene for Victoza på fedme-markedet. Han mener derfor at det fortsatt er stort potensial i aksjen.

Danske Invest investerte i Novo Nordisk i 2006 og har i dag store aksjeandeler i flere fond, blant annet Danske Invest Europe Focus hvor 5,03 prosent av porteføljen er investert i Novo Nordisk.

Siden 2006 er Novo Nordisk-aksjen mer enn fordoblet.  

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.