Del

Gode kompetanser innenfor europeiske aksjer

Danske Invest har skapt solide resultater med flere av de europeiske aksjeporteføljene. En av dem er Danske Invest Europe Focus.

En av dem er Danske Invest Europe Focus, som i 2012 gav en avkastning på mer enn 30 prosent. Til sammenligning steg referanseindeksen 17 prosent. Av rundt 1500 europeiske fond med samme investeringsområde er Europe Focus en av de beste. Europe Focus investerer i rundt 30 større europeiske selskaper og forvaltes av Henrik Husted Knudsen.

Langt utover Europas grenser
Sammen med resten av teamet analyserer Knudsen selskapene grundig før de kjøpes til porteføljen. Den kjente hollandske ølprodusenten Heineken ble for fire år siden en del av Danske Invest Europe Focus. Selskapet økte ca. 40 prosent i 2012 og har dermed bidratt positivt til avkastningen. Knudsen forventer at den positive utviklingen vil fortsette, men i et lavere tempo:

”Heineken har i perioden vi har hatt selskapet endret seg fra å være et selskap med primært europeisk fokus til i høyere grad å være en global spiller, som samtidig handler lokalt.”

Det  har skjedd gjennom oppkjøp av lokale ølprodusenter som for eksempel Femsa i Mexico og Asia Pacific Breweries. Denne forretningsmodellen har skapt sterke markedsposisjoner for Heineken i Sør-Amerika og i flere land i Afrika og Asia.

”I et land som Nigeria har Heineken rundt 60 prosent av markedet via det lokale ølmerket Star. Ølforbruket i Nigeria er fortsatt ganske lavt, men forventes å øke i takt med at nigerianernes kjøpekraft øker og vi ser derfor et stort potensialt,” sier Henrik Husted Knudsen.

Boreutstyr på dypt vann
Aker Solutions har også bidratt positiv til avkastningen i løpet av 2012. Selskapet steg ca. 100 prosent i 2012 og har en sterk markedsposisjon innenfor bore- og produksjonsutstyr til bruk på dypt vann. I dag utgjør oljeproduksjonen på dypt vann kun 5-6 prosent av verdens samlede oljeproduksjon, men Henrik Husted Knudsen forventer at den andelen vil øke fordi mange av oljefeltene som er funnet de siste 10 årene er på dypere vann og det skaper gode vekstmuligheter for Aker Solutions.

I tillegg har Aker Solutions jobbet med å forbedre sine prosesser slik at de kan produsere betydelig mer på deres eksisterende produksjonsfasiliteter. Dette ble bekreftet da Henrik Husted Knudsen besøkte selskapets fasiliteter i henholdsvis Aberdeen og Kristiansand i løpet av 2012.

”Vi besøkte senest Aker Solutions i Kristiansand i august 2012, hvor vi blant annet fikk presentert planen om å fordoble omsetningen i løpet av fem år samtidig med at inntjeningen skal forbedres,” forteller Henrik Husted Knudsen.

Europe Small Cap med små- og mellomstore europeiske aksjer
Danske Invest Europe Small Cap investerer i selskaper, som etter europeisk målestokk betegnes som små og mellomstore. Porteføljen styres av porteføljeforvalter Ivan Larsen. I 2012 gav porteføljen en avkastning på godt og vel 30 prosent, mens referanseindeksen steg 27 prosent.

Et av selskapene som har bidratt positivt til resultatet er italienske DiaSorin, som har steget ca. 50 prosent siden sommeren 2012. Selskapet utvikler og produserer analyseutstyr – såkalte reagenser – som ut fra en blodprøve kan brukes til å avgjøre om en person lider av for eksempel D-vitaminmangel, hepatitis, hiv eller en lang rekke andre infeksjoner. Utstyr selges til sykehus og laboratorier over hele verden.

”Forretningsmodellen kan sammenliknes med Nestlés Nespresso-maskin, hvor det er kaffekapslene det tjenes mest på. . Sykehus eller laboratorier kjøper en maskin, som kun kan fungere med DiaSorins eget testutstyr. Til gjengjeld kan maskinen teste rundt 100 forskjellige infeksjoner,” forklarer Ivan Larsen.

Han besøkte selskapet og toppledelsen i Italia før han besluttet å investere. Mens markedets vurdering av selskapet var veldig påvirket av usikkerheten rundt konkurransen på markedet samt den økonomiske usikkerhet i Sør-Europa fokuserte Ivan Larsen på å forstå selskapets kompetanser og forretningsmodell i dybden. Inntil videre har det viste seg å være en god investering.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.