Del

Gå mot strømmen: Se mot Europa

Forventningene til europeisk økonomi er svært lave, og ECB kjemper for å unngå deflasjon. Men Danske Invests makroanalytiker er optimist og vurderer at bunnen er nådd, og at 2015 vil sikre fremgang.

2014 var et meget svakt år for europeiske aksjer, og økonomien har også vist dårlige tall. Indeksen over europeiske aksjer, MSCI Europe inkl. nettoutbytte, har i årets første ti måneder gått opp med 4,79 prosent mot en oppgang i verdensindeksen på 14,63 prosent.

Men ifølge makroanalytiker Jan Holst Hansen fra Danske Capital, som er rådgiver for Danske Invest i makroøkonomi, vil det nå blåse mildere vinder inn over europeisk økonomi. Og dermed er det også utsikt til at europeiske aksjer kan få litt mer luft under vingene.

«Kursene i investeringsmarkedene er nært knyttet til investorenes forventninger, og forventningene til europeisk økonomi er svært pessimistiske. Det har resultert i lave kurser på europeiske aksjer i forhold andre regioner. Derfor kan det være en god idé å se på europeiske aksjer. Det er vår vurdering at vi snart har nådd bunnen, og at europeisk økonomi i 2015 sakte vil bevege seg mot en årlig vekst på 1-1,5 prosent,» sier Jan Holst Hansen.

Bakgrunnen for optimismen hos Jan Holst Hansen er at den overraskende svakheten i tysk økonomi i år ikke ser ut til å ha påvirket verken de søreuropeiske landene eller banksektoren. Det er positivt. Samtidig vil europeisk økonomi nyte godt av både billig olje og den svake euroen fra første halvdel av 2015. I tillegg er det utsikter til ytterligere lettelser fra Den europeiske sentralbanken (ECB) i form av kjøp av verdipapirer, og EU-kommisjonens forslag til massive investeringer i blant annet infrastruktur kan også bidra til å få den europeiske økonomien tilbake på vekstsporet.
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.