Del

Fokus på eksport-selskaper i Europa

Tross finanskrisen i Sør-Europa er det fortsatt muligheter i europeiske aksjer. Nordeuropeiske selskaper med eksport til for eksempel fremvoksende markeder og USA gjør det godt. Adidas er et av dem.

Finanskrisen har sendt mange av de europeiske aksjekursene langt ned og fått mange av investorene til å tvile på de europeiske aksjemarkedene, men det er fortsatt muligheter for gode investeringer i Europa, vurderer Hans-Henrik Garder, porteføljeforvalter for Danske Invests Europa fond.

Sportsutstyr-selskapet Adidas er et godt eksempel. Porteføljeforvalter Allan Nielsen følger Adidas tett og han forteller at Adidas har vært en veldig god investering, selv om det først kom på beholdningslisten i november 2008, hvor finanskrisen for alvor brøt ut. I dag har både Europa, Europa Fokus og Tyskland investert i Adidas.

Global eksponering
”Adidas er interessant delvis på grunn av deres globale eksponering, men også for deres forretningsmodell. Selskapet har en solid geografisk eksponering, hvor 30-40 prosent av selskapets omsetning er rettet mot vekstområdene. Det betyr at Adidas er et europeisk selskap rettet mot vekstmarkeder over hele verden, forklarer Allan Nielsen.

Han forteller at Adidas forventer tosifrede vekstrater i både Øst-Europa, særlig Russland, samt hele det kinesiske markedet og Latin-Amerika.
Flere grunner til Adidas sitt potensial

Adidas er også interessant på grunn av de store mulighetene for vekst i en krisetid. Allan Nielsen forklarer at folk søker sterke brands under krisen og her står Adidas sterkt. Samtidig har oppkjøpet av Reebok i 2004/2005 gitt gode muligheter for å tjene flere penger. Hittil har sportsutstyr-produsenten hatt vanskeligheter med å integrere Reebok, men en ny strategi i de siste årene har betalt seg og det gir et stort potensial for ytterligere vekst, vurderer Allan Nielsen.

Økt fokus på drift av egne butikker
Ytterligere har det også vært et økt fokus på Adidas’ drift av egne butikker, som står for en fjerdedel av selskapets omsetning. Det dreier seg både om såkalte Flagship stores, vanlig butikker samt outlets. Adidas er særlig sterkt representert i Russland med egne butikker. Her øver Adidas seg på å lage bedre butikker og lykkes det vil Adidas sitte igjen med store gevinster, sier Allan Nielsen.

Investeringen i Adidas har siden 2008 gitt en avkastning på 111 prosent. Til sammenlikning har MSCI Europe steget med 34 prosent i samme periode. Aksjen steg alene i fjor med 4 prosent, sammenliknet med referanseindeksen som falt 8 prosent.

Nestlé samt farmasøytselskapet GlaxoSmithKline, Sanofi og spanske Inditex er eksempler på selskaper med global eksport. Et annet selskap er Telenor, som har store datterselskaper i Malaysia, Thailand, India og Russland.
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.