Del

Europeiske utbytteaksjer gir gull til investorene

Europeiske utbytteaksjer har i 2014 levert avkastninger som er markant høyere enn referansen.

Investorer med en høy andel av utbytteaksjer er i 2014 blitt belønnet for sin strategi. Utbytteaksjer har nemlig klart seg bedre enn det generelle europeiske aksjemarkedet i 2014 etter to år da de haltet noe etter det generelle markedet. For øvrig helt som forventet. Det forteller sjefsporteføljerådgiver Peter Nielsen i Danske Capital. Han er rådgiver for Danske Invest for investeringer i europeiske utbytteaksjer til avdeling Europa Højt Udbytte.

”Generelt sier vi at utbytteaksjer gir noe lavere risiko enn aksjer generelt, men at de likevel kan gi fornuftig avkastning på lang sikt. I 2012 og 2013 beveget vi oss for alvor ut av eurokrisen med sterk støtte fra den europeiske sentralbanken, noe som generelt ga høy avkastning på aksjemarkedene. Utbytteaksjene ga litt mindre enn markedet. I 2014 avtok den positive utviklingen, EU og Vesten kom på kant med Russland om Ukraina, og veksten i Europa skuffet. Dette medførte enda et stort rentefall i Europa, og dette kombinert med de dårlige vekstutsiktene gir et miljø der utbytteaksjene klarer seg spesielt godt”, forteller Peter Nielsen.
 
Utbyttestil og sterke selskaper
Han forklarer at utbytteaksjene både i 2012 og 2013 ga god avkastning, men at denne typen aksjer i 2014 altså har gått helt forbi det øvrige europeiske aksjemarkedet. Mens den brede MSCI Europe inklusiv nettoutbytte fra årsskiftet til utgangen av august presterte en avkastning på 6,47 %, har Danske Invests avdeling Europa Højt Udbytte gitt en avkastning på 11,41 % i samme periode. Peter Nielsen understreker likevel at det ikke bare er utbyttestilen som har sikret avdelingen et sterkt 2014. Avkastningen skyldes også mange positive nyheter og svært få skuffelser blant selskapene i porteføljen.

Som en tommelfingerregel kan man si at utbytteaksjer generelt ikke klarer seg like godt som andre typer aksjer i et sterkt stigende marked, men at de til gjengjeld heller ikke faller like mye i vanskelige tider på markedene. For eksempel så man under finanskrisen i 2008 at utbytteaksjene i Europa falt mindre enn det generelle europeiske aksjemarkedet. Derfor gir denne type aksjer vanligvis mindre kurssvingninger i porteføljen.
 
”Utbytteaksjer passer jo fint i mange porteføljer, siden mange investorer ikke følger markedet så tett og dermed trives best med litt mindre kurssvingninger i porteføljen. På langt sikt gir jo utbytteaksjer likevel en god og konkurransedyktig avkastning”, forteller Peter Nielsen.
 
Deler inn utbytteaksjer i to grupper
Peter Nielsen deler utbytteaksjene inn i to grupper: Gruppe 1 er selskaper som har en stabil forretningsmodell, et fornuftig gjeldsnivå og en svært aksjonærvennlig utbyttepolitikk. De betaler gjerne en høy andel av inntjeningen i utbytte. Gruppe 2 består av selskaper som har vært ute for problemer, noe som har medført fallende aksjekurs, og som bakgrunn av dette gir et høyt utbytte i forhold til aksjekursen. Her er det imidlertid stor risiko for at utbyttet blir satt ned. Peter Nielsen investerer primært i utbytteaksjer fra gruppe 1 når han investerer for Danske Invests avdeling Europa Højt Udbytte fordi han anser at denne typen utbytteaksjer har et større langsiktig potensial.
 
Europa har generelt flere aksjer med høyt utbytte enn andre regioner, deriblant USA, hvor tilbakekjøp av aksjer er mer utbredt, og aksjene generelt har en høyere prisfastsettelse.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.