Del

Europeisk økonomi er fortsatt ikke friskmeldt

Forbedringen av den europeiske økonomien tar lengre tid enn forventet sier analytiker i Danske Invest Frederik Engholm-Hansen. Bankene er fortsatt tilbakeholdende med å låne ut penger.

Europeisk økonomi har det fortsatt vanskelig og selv om det ser lysere ut et par kvartaler frem så skal man ikke ha for høye forventninger. Slik vurderer Engholm-Hansen utviklingen i den europeiske økonomien.

”Europeisk økonomi sliter fortsatt og selv om vi forventer at økonomien vil komme ut av resesjonen vil mot slutten av sommeren ,  er det stor risiko for at det trekker ut. Det har ført til at mange har måttet justere ned deres forventninger. Den innenlandske etterspørselen holdes tilbake av stram finanspolitikk og bankvesenet, som fortsatt ikke føler seg rustet til å låne ut,” forklarer Engholm-Hansen. Det er spesielt i de sør- europeiske landene at bankene er svekket og det rammer regionenes små- og mellomstore selskaper hardt.

Bankene fastholder de stramme kredittstandardene med henvisning til de svake økonomiske utsiktene.  Det betyr at bankenes villighet til å låne ut  først  vil øke i takt med at industrien ser mer optimistisk på fremtiden. Her vil USA kunne gi en hjelpende hånd.

Mangler et avgjørende spark
”Europa befinner seg i en situasjon hvor tiltagende ekstern etterspørsels vil være et avgjørende spark bak til en region, som selv har vanskelig med å skape en skikkelig intern vekstimpuls. Det er medvirkende til at vi forventer en svak positiv vekst i andre halvår, hvor det forventes at den amerikanske økonomien forbedres, forteller Engholm-Hansen.

Det er usikkert om svakheten i Europa er nok til at ESB, den europeiske sentralbanken,  vil lette  pengepolitikken. Diskusjonen går på om ESB skal senke satsen for bankenes innskuddsrente til under null. Engholm-Hansen nevner dog at det er betydelig usikkerhet om effekten og eventuelle negative konsekvenser, samt stor intern uenighet i ESB i forbindelse med tiltaket.

Skuffet over manglende fremskritt
ESB virker skuffet over manglende fremskritt i forbindelse med den bankunionen man er i ferd me  å etablere. Det virker som om villigheten til å reformere det institusjonelle oppsettet  i Europa er markant avtagende etter at roen falt over de europeiske rentemarkedene. Engholm-Hansen vurderer derfor at ESB muligvis vil holde igjen på pengepolitiske tiltak før de europeiske politikerne kommer tilbake på reformsporet.

I stedet etterspør han et tiltak som kan hjelpe små- og mellomstore selskaper med tilgang til kreditt. Det ville kunne løsne opp den fastlåste situasjonen.

”Utifra ESBs egne uttalelser skal vi ikke forvente at de setter i gang et sånt program,” forteller Engholm-Hansen. Han henviser til at det sannsynligvis er for kontroversielt i en del land og på grensen av ESBs mandat. Vedvarende økonomisk svakhet kombinert med økt reformvillighet vil kunne få ESB til å ta det ekstraordinære skrittet.

På tross av den økonomiske krisen i Europa har flere av Danske Invests Europa-fond klart seg godt fra årsskiftet og frem til  4.6.2013. Europe Focus har steget med 8,77 prosent, Europe High Dividend Class A med 10,88 prosent og fondet Europe Small Cap Class A med 13,88 prosent.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.