Del

Europaforvalter: Her investerer vi nå

Danske Invests porteføljeforvalter Henrik Husted Knudsen fokuserer på europeiske selskaper som kan styre sin egen skjebne, uansett hvordan den generelle makroøkonomien utvikler seg

2016 har vært et utfordrende år for aksjeinvestorer. Siden de store fallene på verdens aksjemarkeder i januar og februar, har markedene kommet seg, men året har likevel ikke vært en dans på roser for investorene. Ser man på den europeiske referanseindeksen Euro Stoxx 50, er de europeiske aksjene ned med 8,5 % siden starten av året.

Den europeiske resultatsesongen for første kvartal er nå overstått, og hvis man spør Henrik Husted Knudsen, porteføljeforvalter for europeiske aksjer hos Danske Invest, så var ikke resultatrapporteringen fra de store europeiske selskapene noe vakkert syn.

I gjennomsnitt landet inntjeningen fra de større europeiske børsnoterte selskapene rundt 19 % lavere enn ved samme periode i fjor. Henrik Husted Knudsen registrerte imidlertid betydelige forskjeller på sektornivå, der f.eks. europeiske forbruksselskaper generelt sett leverte solide tall, mens sektorer som energi og finans falt negativt ut.

Positiv på europeisk forbruk
Henrik Husted Knudsen forteller at den europeiske forbrukeren generelt sett har det bra, og at dette gjelder over hele Europa.

«Ser man på Tyskland, har det aldri vært flere i arbeid, rentene har aldri vært lavere enn de er nå, og energiprisene er lave, noe som frigir ekstra midler til forbruk. «Så det er absolutt en mulighet for at forbruksrelaterte selskaper vil gjøre det bra framover, og særlig hvis man ser på selskaper relatert til innenlands europeisk forbruk,» sier han.

Henrik Husted Knudsen og kollegene hans på det europeiske aksjeteamet har derfor også lenge hatt en del forbruksrelaterte selskaper i porteføljene, men ikke spesielt mange råvarerelaterte selskaper.

Jakter på en spesiell type selskaper
På et mer generelt nivå har Henrik Husted Knudsen for tiden fokus på en bestemt kategori av europeiske selskaper.

«De neste årene vil det makroøkonomiske miljøet mest sannsynlig ikke være spesielt fordelaktig å skape inntjeningsvekst i for de europeiske selskapene. Derfor er det om å gjøre å finne selskaper som kan skape inntjeningsvekst uavhengig av om det går framover eller bakover for det europeiske og det globale makroøkonomiske miljøet», sier Henrik Husted Knudsen.

«Det handler med andre ord om å finne selskaper som kan styre sin egen skjebne», tilføyer han.
Måten selskapene kan styre sin egen skjebne på er ved f.eks. å skape synergieffekter, slik at inntjeningen kan vokse uten at omsetningen øker samtidig. Dette gjelder ofte for selskaper som har bygget seg opp en plattform som kan vokse gjennom oppkjøp av andre selskaper, eller som via restruktureringer kan redusere kostnadene og dermed øke inntjeningen til tross for at inntektene bare vokser noe.

«Det gir mulighet for å skape inntjeningsvekst i et lavvekstmiljø», sier Henrik Husted Knudsen.

Et konkret eksempel på en aksje
Et eksempel på et selskap som på denne måten har tatt skjebnen i egne hender, og som ligger i Henrik Husted Knudsens portefølje, er det tyske selskapet Henkel, som lager produkter innenfor hjemme- og skjønnhetspleie.

«I de siste årene har Henkel investert i å skape en langt bedre forsyningskjede. De bruker mange av de samme råvarene i produksjonen av de forskjellige produktene, og gjennom de siste årene har de derfor brukt mange ressurser på å skape innkjøpssynergier på tvers av de ulike avdelingene i selskapet», sier Henrik Husted Knudsen.

Denne strategien er for alvor i ferd med å komme til sin rett nå, og selskapet begynner å høste fruktene av den, kan Henrik Husted Knudsen fortelle.

«Selv om vi ikke forventer en høy omsetningsvekst i Henkel i årene som kommer, forventer vi en pen inntjeningsvekst, på grunn av at større synergier i selskapet kan redusere kostnadene og dermed øke de totale inntektene», legger han til.

Attraktivt brillemarked
Den nederlandske optikerkjeden Grandvision er på samme måte et selskap Henrik Husted Knudsen mener kan skape inntjeningsvekst gjennom restruktureringer og synergier.

Grandvision har i løpet av de siste 10-15 årene kjøpt opp optikerkjeder rundt om i verden – f.eks. Synoptik – og de siste 3-4 årene har selskapet jobbet med å skape en homogen plattform på tvers av alle butikkene i de ulike landene, forklarer Henrik Husted Knudsen.

«Vi mener at Grandvision står godt posisjonert, ettersom den mer homogene plattformen baner vei for en overordnet innkjøpsavtale med brilleglassprodusenter på tvers av ulike optikermerker i Grandvision. Dessuten er selskapet i gang med en rekke andre tiltak for å effektivisere virksomheten», sier Henrik Husted Knudsen.

«Grandvision foretar fortsatt oppkjøp, og potensialet selskapet kan oppnå ved å integrere nye oppkjøp i den globale plattformen og verdikjeden, mener vi er så stort at inntjeningen kan vokse mer enn omsetningen», legger han til.

Generelt sett finner Henrik Husted Knudsen brillemarkedet attraktivt, i takt med en aldrende befolkning i hele Europa og andre deler av verden.

Hvis du vil investere i Europa
Hvis du som investor vurderer å investere i europeiske aksjer, har Danske Invest et mangfoldig univers av brede europeiske aksjefond med fokus på aktiv forvaltning:

Danske Invest Europe Small Cap  
Investerer i små og mellomstore europeiske bedrifter. Historisk sett har denne kategorien av selskaper gitt en meravkastning i forhold til markedet generelt.
 
Danske Invest  Europe High Dividend  

Investerer i europeiske selskaper som utbetaler store utbytter. Denne kategorien av selskaper kjennetegnes historisk sett av lavere kurssvingninger enn markedet generelt.
 
Danske Invest SICAV Europe Class A
Investerer i en bred portefølje av europeiske aksjer. Porteføljen består vanligvis av 50-70 selskaper.
                                                                               
Selskaper som er nevnt i denne artikkelen må ikke tolkes som investeringsanbefalinger. Snakk alltid med en rådgiver før du gjør en investering. 
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.