Del

Et godt fond når renten er lav

Månedens fond: Danske Invest Horisont Rente Pluss kan redusere risikoen i porteføljen din og gi mulighet for fornuftig avkastning.

Med det nåværende ekstremt lave rentenivået er Danske Invest Horisont Rente Pluss en interessant investering. Fondet har forholdsvis lav risiko, men gir deg mulighet for en konkeransedyktig avkastning ved å kombinere investeringer i flere forskjellige obligasjonstyper.

”Fondet henvender seg til investorer som ønsker å spre risikoen ved å fordele sine investeringer på  forskjellige aktivaklasser, men som synes at avkastningen på tradisjonelle obligasjonsinvesteringer er for lav,” forklarer Jens Moos, ansvarlig forvalter for Danske Invest.

Mens et tradisjonelt obligasjonsfond typisk investerer i for eksempel lokale statsobligasjoner og bankbaserte obligasjoner, har Horisont Rente Plus et mye bredere investeringsunivers. Foruten de tradisjonelle obligasjonene kan fondet også investere i obligasjoner fra fremvoksende økonomier og selskapsobligasjoner, både høyrenteobligasjoner og mer sikre ”investment grade”-obligasjoner. I tillegg kommer globale statsobligasjoner, for eksempel fra USA, Spania og Italia, når dette vurderes som attraktivt. Fondet investerer både i ulike typer obligasjonsfond og i enkeltpapirer.

”Horisont Rente Pluss gjør det mulig å kombinere forskjellige obligasjonstyper og dermed utnytte mulighetene for å tilpasse investeringene i forhold til de makroøkonomiske forholdene,” sier Jens Moos.

Her er potensialet størst
I øyeblikket ser han størst potensial i europeiske høyrenteobligasjoner. 

”Det skyldes at Den europeiske sentralbanken har vedtatt et program for kvantitative lettelser, som innebærer at den vil kjøpe seg opp  i europeiske obligasjoner - primært i statspapirer. Vi forventer at det også vil være til fordel for  høyrentepapirene,” sier Jens Moos.

Innenfor amerikanske høyrenteinvesteringene er en del investert i mindre og mellomstore selskaper, noe som på lengre sikt ventes å gi høyere avkastning enn i de større selskapene.

”Tallene for den amerikanske økonomien ser positive ut, og derfor har vi en forventning om at den amerikanske sentralbanken vil begynne å heve renten innen rimelig kort tid. Det vil kunne presse kursene ned, men typisk klarer høyrenteobligasjoner seg bedre enn andre obligasjoner når renten stiger,” sier Jens Moos og tilføyer:

”Men vi kan se på de kursene som amerikanske høyrenteobligasjoner handles til i øyeblikket at de kommende rentestigningene allerede er priset inn.”

Fornuftige historisk avkastning
Horisont Rente Pluss fik i 2014 en avkastning på 4,82 prosent, noe som er litt bedre enn referanseindeksen som fondet måles opp imot. Siden starten i oktober 2013 har Horisont Rente Pluss gitt en samlet avkastning på 6,5 prosent, noe som er på linje med referanseindeksen. Historisk avkastning er likevel ingen garanti for framtidig avkastning.

”Ved inngangen til 2014 var rentene allerede på et meget lavt nivå og derfor vurderte vi at investorene ikke ble betalt for å ta risikoen for stigende renter. Men rentene endte altså med å falle ytterligere da investorene ble bekymret for deflasjon i Europa. En overvekt i investeringene i globale kredittobligasjoner innebar likevel at vi fikk en bedre avkastning enn referanseindeksen,” sier Jens Moos, som fortsatt forventer at de lange rentene vil stige moderat fra nå av.

”Vi har ikke en forventning om at rentene vil stige kraftig, men vi har en forventning om at bunnen er nære ved å være nådd,” sier han og tilføyer:

”Rentene er nå kommet så langt ned at det rent faktisk er et kommet et tak på hvor stor avkastningen kan bli hvis rentene skulle falle ytterligere. Omvendt er risikoen for tap - hvis renten stiger fra nå av - mye større hvis man ikke har investert i forhold til det,” forklarer Jens Moos.

På et risikobarometer fra 1 til 7 ligger Danske Invest Horisont Rente Pluss på 3. Tilsvarende ligger et aksjefond typisk på 6, mens et tradisjonelt obligasjonsfond har en risiko på 2.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.