Del

Er Europa det nye kraftsenteret?

Veksten i eurosonen har giret opp, og det har skapt en fest blant europeiske aksjer, som har steget 20 prosent i år. Danske Invests sjefanalytiker Bo Bejstrup Christensen anslår at veksten kan akselerere videre herfra.

 2015 har så langt vært utrolig gavmild mot europeiske aksjer. Men la oss se oss litt tilbake. Etter flere år med krise og lav vekst var i 2014 nemlig året da veksten i eurosonen for alvor skulle komme tilbake. Det gikk også bra i de første månedene, med en vekst på nær 2 prosent. Men i løpet av sommeren og tidlig høst mistet eurosonen farten, og veksten gikk ned med nær 1 prosent.

Pessimismen bredte om seg igjen, og den lave veksten fikk bl.a. Den europeiske sentralbanken (ECB) til å signalisere fornyede lettelser i pengepolitikken. Vår vurdering er at veksten i eurosonen igjen ligger nær 2 prosent. De åpenbare drivkreftene er en svak valuta, lavere oljepris og ESBs ekspansive pengepolitikk.

Europeiske aksjer har allerede steget 20 prosent i år, og gitt at de nevnte faktorene er midlertidige, blir det sentrale spørsmålet selvfølgelig: Stopper det her?

Vårt svar er «nei». Vi tror at veksten vil fortsette å stige. Det avgjørende for oss er at ECB i går offentliggjorde den nyeste undersøkelsen av bankenes vilje til å låne ut penger. Det overordnede budskapet fra undersøkelsen er at bankene fortsetter med å lette tilgangen til kreditt for privat sektor. Men det avgjørende for oss er at bankene rapporterer at de nå letter tilgangen til kreditt for små og mellomstore bedrifter i det høyeste tempoet som har vært de siste fem årene.

Veksten kan akselerere

Når vi ser bort fra de midlertidige faktorene – inkludert valuta og olje – er bedre forhold generelt og mer spesifikt forbedret tilgang til bankfinansiering avgjørende for å få den europeiske vekstmotoren opp enda et gir – og for at den skal fortsette i relativt høy fart. Dette betyr at vi forventer at veksten i eurosonen, som etter vår oppfatning i dag ligger på rundt 2 prosent, kan akselerere til 2,5 prosent.

For en region der det langsiktige vekstpotensialet ligger nærmere 1 enn 2 prosent, er dette en særdeles god utvikling. Og det er den primære årsaken til at vi fortsatt anbefaler investorene våre å være investert i europeiske aksjer. Vi gjør dette til tross for de allerede store stigningene i europeiske aksjer i år, og selv om vi – tross alt – også har tatt litt gevinst i europeiske aksjer.

Når alt dette er sagt, minner vi nok en gang om at den store trusselen mot vekst i eurosonen fortsatt er den politiske risikoen, samt at den første renteøkningen fra den amerikanske sentralbanken senere i år kan skape bølger i markedet. Det er derfor viktig at investorene løpende forholder seg til markedsutviklingen og eksponeringen de har mot europeiske aksjer i porteføljen. Vi forventer selvsagt heller ikke at europeiske aksjer fortsetter å stige i rakettfart. Men hovedbudskapet står ved lag – det er fortsatt verdi i europeiske aksjer.

Høyeste vekst siden før eurokrisen

Betyr dette da at Europa er det nye kraftsenteret i den globale økonomien?

Svaret er selvfølgelig «nei». Selv om 2,5 prosent vekst er flott, kommer den etter en lang periode med veldig, veldig svak vekst. Og selv om det går fremover i fin hastighet, er utgangspunktet svært svakt. Arbeidsledigheten er fortsatt for høy i mange land, og bedriftenes investeringer er fortsatt for svake. Hvis vi sammenligner med USA, hvor veksten har skuffet i årets første kvartal og etter vår vurdering har vært på rundt 1,5 prosent, forventer vi fortsatt at den amerikanske økonomien vil vokse om lag 3 prosent i resten av 2015. Men det endrer fortsatt ikke på det faktum at eurosonens økonomi nå vokser med den høyeste hastigheten siden før eurokrisen, og det er noe vi alle kan glede oss over.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.