Del

ECBs oppkjøp er bra for europeiske selskapsobligasjoner

Den europeiske sentralbankens plan om å kjøpe statsobligasjoner i markedet vil holde rentene lave. I i jakten på høyere renter vil investorene i stedet søke til europeiske selskapsobligasjoner, som dermed blir mer attraktive.

Den europeiske sentralbanken (ECB) har akkurat lansert en storstilt plan om å kjøpe obligasjoner i markedet for 60 milliarder euro i måneden. For investorene betyr det blant annet at det kan være gevinster å hente i europeiske selskapsobligasjoner.

Bakgrunnen for ECBs plan om å kjøpe europeiske statsobligasjoner er at den vil stimulere de europeiske økonomiene og unngå deflasjonsspøkelset som rammet Europa i slutten av 2014. De siste årene har de fleste sentralbankene hatt som målsetting å holde prisstigningen på rundt to prosent. Et slikt fast inflasjonsmål skaper ro og tro på fremtiden.

«Det betyr at vi vanlige lønnstakere som skal forhandle lønn forhandler ut fra en forventet  inflasjon på rundt to prosent fordi det er det sentralbankene sikter etter. På en eller annen måte blir det en selvforsterkende profeti,» forklarer Danske Invests makrostrateg Jan Holst Hansen og fortsetter:

«Men det som har skjedd i Europa er at inflasjonen nå i lang tid har ligget under to prosent. Da begynner sentralbanken å miste troverdighet, noe som øker risikoen for permanent deflasjon.»

Derfor har ECB-sjef Mario Draghi ved presentasjonen av oppkjøpsplanen lovet at ECB vil fortsette sine oppkjøp frem til september 2016 – eller til inflasjonen er kommet opp et passende nivå igjen.

«Det er ECBs hovedprosjekt å gjenvinne den troverdigheten som den var i ferd med å miste i 2014, ved å vise at den er villig til å gå veldig langt. I dette tilfellet skjer det ved å la seddelpressen gå for å kjøpe statsobligasjoner,» sier Jan Holst Hansen.

Bra for selskapsobligasjoner

Når det foretas store oppkjøp av europeiske statsobligasjoner holder det rentene nede. Det vil få investorene til å lete etter alternativer som gir bedre avkastning.

«Mange av pengene som  kommer tilbake til investorene når ECB kjøper statsobligasjoner, vil bli investert i selskapsobligasjoner i jakten på bedre avkastning. Det er en av årsakene til at vi ser positivt på europeiske selskapsobligasjoner,» sier Jan Holst Hansen.

Danske Invest har fonden Euro High Yield-obligasjoner  med europeiske selskapsobligasjoner.
 
http://www.danskeinvest.no/web/show_fund.produkt?p_nId=1388&p_nFundgroup=89&p_nFund=4079

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.