Del

Derfor er Fed klar til å heve renten

Den amerikanske økonomien skuffet i begynnelsen av året, men nå tar veksten seg opp . Danske Invests sjefanalytiker Bo Bejstrup Christensen forklarer her hvorfor den amerikanske nasjonalbanken snart kan komme til å heve renten.

Den amerikanske økonomien mistet fart i første kvartal. Veksten avtok fra over 3 prosent til rundt 1,5 prosent. Dette førte blant annet til at jobbskapingen falt betydelig fra et svært høyt nivå i andre halvår i fjor. Dermed oppsto det en diskusjon om den lavere  veksten var av en mer permanent karakter eller om det bare var midlertidig.

Vi ble selv skuffet, ettersom vi hadde forventet at den amerikanske økonomien ville vokse med over 3 prosent i år, og at dette ville være tilstrekkelig til at sentralbanken ville heve renten i juni. Siden veksten skuffet i begynnelsen av året, endret Fed retorikk og sa implisitt at det fortsatt kunne gå litt tid før den første renteøkningen ville komme.

Tre sjokk av midlertidig karakter
Nå begynner imidlertid de gode nyhetene å tikke inn. Optimismen i næringslivet viser tegn på å stabilisere seg. Aktiviteten på boligmarkedet har økt, og viktigst av alt er at det skapes flere nye jobber.

Hva er det så som skjer?

Vi mener at det har en svært enkel forklaring. Den amerikanske økonomien ble rammet av tre negative sjokk: En sterkt fallende oljepris, en kraftig stigende valuta og en relativt hard vinter.
Felles for alle de tre faktorene er at de er av midlertidig karakter, og det betyr at når alle tre etter hvert begynner å avta, vil den økonomiske veksten etter vårt syn tilta.

Det er nettopp dette vi ser nå. Aktiviteten i boligmarkedet ble hardt rammet av den strenge vinteren. Denne aktiviteten er nå i ferd med å normalisere seg.

I olje- og gassektoren tilpasser man seg en permanent lavere oljepris, og som en følge av det er antallet operative boreplattformer halvert på bare seks måneder. Nå er industrien nær ved å ha tilpasset seg, og det er derfor mindre behov for å kutte ytterligere i investeringene i olje- og gassektoren.

Disse to tingene mener vi er de viktigste årsakene til at veksttakten i USA allerede – etter vårt syn – har steget til rundt 2,5 prosent. Den voldsomme styrkingen av dollaren har avtatt noe, og dermed vil også effekten av dette negative aspektet reduseres.

Bankene gjør det bra igjen
I tillegg er det sentrale budskapet at det amerikanske banksystemet tilsynelatende fungerer godt. Bankene låner ut penger til bedrifter som ønsker å investere. Dessuten lemper de stille og rolig på de svært så restriktive betingelsene for boliglån, noe som er et svært viktig poeng for oss.

Boligmarkedet er den siste sektoren i amerikansk økonomi som ikke har normalisert seg. Det skyldes delvis de usedvanlig stramme kredittvilkårene for boliglån, som altså modereres noe nå. Fordi effekten av alle de tre negative aspektene nå avtar, vurderer vi det dithen at veksten vil fortsette å øke til rundt 3 prosent.

I de siste to rapportene har sysselsettingsveksten vært på over 200 000 per måned, og etter vårt syn kommer denne tendensen til å fortsette. Derfor mener vi at det bare er et spørsmål om tid før Fed hever renten. Vår kvalifiserte gjetning er at det skjer på møtet i september.
Vi vil imidlertid understreke at på samme måte som en hard vinter påvirket sentralbankens holdning, kan andre uventede aspekter også utsette den første renteøkningen.

Ikke bli redd
Hva betyr det egentlig for oss som investorer? Hvorfor er vi så fokusert på den første renteøkningen? Det er fordi vi forventer at den første renteøkningen fra Fed vil skape en usikkerhet i finansmarkedene. Vi har levd så lenge med en usedvanlig ekspansiv pengepolitikk at finansmarkedene må venne seg til dette nye regimet: Stigende korte renter.

Vi forventer derfor ikke en betydelig positiv avkastning fra amerikanske aksjer fram mot den første renteøkningen. Men når vi kommer forbi den første renteøkningen og vi har mer klarhet i hva slags kurs Fed vil legge seg på, støtter vi oss igjen på den grunnleggende årsaken til at renten er på vei opp – nemlig fortsatt solid vekst både i den globale og den amerikanske økonomien. 

Investorene bør derfor ikke bli for bekymret hvis aksjemarkedene i de kommende månedene svinger litt mer enn normalt. Og dersom aksjekursene faller betydelig tilbake, sitter vi mest sannsynlig klar med en kjøpsanbefaling. Hold et øye med det som skjer ...
 
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.