Del

De 6 viktigste spørsmålene og svarene om Hellas

Q&A med sjefanalytiker Bo Bejstrup Christensen, som stadig mener at risikoen for gresk euro-exit er lav.

1. Hvorfor tar Hellas så mye plass i de finansielle markedene og mediene for tiden?
Det tar så stor plass fordi vi har aldri opplevd at et euro-land har vært så nær randen av økonomisk kollaps som Hellas er nå. Da euroen ble introdusert var det meningen at den var irreversibel – det vil si at når man først var med, så forlot man ikke euroen igjen.

Det betyr at hvis Hellas forlater euroen, så må vi tenke gjennom hele euro-prosjektet på nytt. Det kan godt være at risikoen for at Italia og Spania forlater euroen er liten, men det endrer ikke det faktum at vi som investorer må begynne å forholde oss til at euro-prosjektet er noe annt enn det var proklamert å være.

Grunnen til at finansmarkedene reagerer så voldsomt, er at det er så mange usikkerheter. Det reiser en rekke store spørsmål: Kan det spre seg? Får vi en europeisk resesjon? Får vi en ny finanskrise? En ny gjeldskrise? Kan det smitte over til USA? Og hva betyr det for Øst-Europa hvor situasjonen også er følsom?

Så markedene forsøker å prise inn et scenario vi egentlig ikke vet hva er, og markedet vet heller ikke hvor stor en sannsynlighet det skal prise det inn med. Derfor tar Hellas så stor plass.

2. Hva er den greske situasjonen nå?
De greske bankene er stengt. Det skyldes at alle som har penger stående i greske banker vil ta dem ut og da kollapser banksystemet. Da blir det eksempelvis umulig å foreta innkjøp av dagligvarer.

Forhandlingene om en forlengelse av låneavtalen har brutt sammen, og den greske statsministeren har skrevet ut en folkeavstemning på søndag.

3. Hva skjer i tiden som kommer?
Alle avventer avstemningen på søndag. I skrivende stund kommer avstemningen til å handle om hvorvidt den greske befolkning sier ja eller nei til kreditorenes tilbud.

Akkurat nå ønsker den sittende greske regjeringen å få avstemningen til å handle om et ja eller nei til avtalen med kreditorene, mens den greske opposisjonen vil ha det til å handle om et for eller mot euroen. Det samme gjelder de greske kreditorene anført av EU. Den greske regjeringen mener at hvis grekerne stemmer nei til tilbudet, så kan de gå tilbake til kreditorene og be om et bedre tilbud.

Fram til søndag forventer vi en masse politisk støy fra både gresk og europeisk side som peker i forskjellige retninger. Teknisk sett er ikke de greske bankene i stand til å operere uten hjelp fra Den Europeiske Sentralbanken. Derfor forventer vi at ECB gjør det som nødvendig, som er å opprettholde den mengden nødlikviditet som er stilt til rådighet i resten av uken. Samlet sett betyr det at uken blir svært flytende, men det kommer ikke en kollaps i Hellas.

4. Hvordan skal man forholde seg som privat investor?
Vi mener at man skal være avventende. Det er for sent å endre porteføljen i vesentlig grad med de nåværende markedsbevegelsene. Hvis det går som vi forventer, så vil markedsbevegelsene åpne muligheter for private investorer, selv om situasjonen på nåværende tidspunkt er så flytende at vi anbefaler at man avventer.

5. Hva er det mest sannsynlige scenarioet?
Opinionsundersøkelser viser konsistent at den greske befolkningen ønsker å bli værende i eurosamarbeidet, selv stilt overfor et ultimatum om å akseptere hva enn de kan få av avtale med sine långivere. Derfor forventer vi et ”ja” på søndag. Men vi kan dessverre ikke si at hele problematikken er løst selv om grekerne aksepterer avtalen på søndag. Statsministeren og hans regjering argumenterer for at befolkningen skal stemme ”nei takk”. Hvis befolkningen stemmer mot regjeringens anbefaling, så må regjeringen foreta to beslutninger:

Ønsker regjeringen å bli sittende når folk har stemt mot? Og hvis den beslutter å bli sittende, ønsker den så å gå tilbake til de europeiske partnerne som den har snakket mindre pent om?
Poenget er at selv om vi får en løsning på søndag, så er vårt hovedbudskap at det fortsatt vil herske stor tvil om Hellas.

Hvis regjeringen går av kan det være at der kommer en ny regjering som hurtig kan inngå en avtale. Så er problemet løst på kort sikt. Velger regjeringen derimot ikke å gå av kan det være at vi står overfor et langvarig forhandlingsproblem igjen. Først og fremst forventer vi en viss grad av nyheter etter søndag som kan stabilisere situasjonen.

6. Hvorfor kollapser ikke Hellas?
Det er vår oppfatning at ingen av partene ønsker å løpe den risikoen det er å la Hellas falle i dyp, dyp økonomisk depresjon, noe som vil skape uoverskuelige konsekvenser i både økonomisk og samfunnsmessig kontekst med kollaps i banksystemet og sosial uro. Derfor mener vi at Hellas på den ene siden og EU på den andre siden finner en løsning.

Vi mener derfor at det overveiende sannsynlige er at Hellas forblir i euroen, fordi de alternative konsekvensene er så fatale.
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.