Del

Danske Invest Norge II er beste norske aksjefond

Analysebyrået Morningstar har kåret fondet Danske Invest Norge II som beste norske aksjefond.

Fondet Danske Invest Norge II er beste norske aksjefond ifølge analysebyrået Morningstar. Fondet forvaltes av Håkon Persen Søderstrøm og Lars Erik Moen. Forvalterne trekker frem to hovedårsaker til suksessen og det er samarbeidet mellom å finne de riktige trendene og investere i de riktige selskapene.

Nyter godt av veksten i fremvoksende økonomier
Vekst i fremvoksende økonomier medfører at land som Kina i stigende grad etterspør råvarer som for eksempel olje. Det er positivt for flere selskaper i fondet DI Norge II. Et av selskapene er Subsea 7, som har spesialisert seg på boring på meget dypt vann. Subsea 7 er i skrivende stund en av de største investeringene i Danske Invest Norge II og står for nesten 8 prosent av porteføljen.

Den stigende velstanden blant nordmenn løfter også norske selskaper. ”Nordmenn har de senere årene fått mer penger mellom hendene, og mer og mer brukes på flyreiser. Vi valgte derfor å investere i flyselskapet Norwegian, noe som har bidratt positivt til fondets avkastning.” forklarer Lars Erik Moen.

Går etter kvalitetsselskaper
Når forvalterne Håkon Persen Søderstrøm og Lars Erik Moen leter etter selskaper til porteføljen legger de vekt på at selskapene har en god kontantstrøm. Videre skal forvalterne være overbeviste om at selskapet har en solid forretningsmodell, gode produkter samt en evne til å kunne utvikle produkter. Til sist er det avgjørende at selskapet har en god ledelse og en god corporate governance.

”Vi besøker personlig selskapene og møter ledelsen for å holde oss oppdatert på hvordan selskapene utvikler seg. Det er en viktig del av vårt arbeid når det gjelder selskapsutvelgelser”, sier Lars Erik Moen.

Traff riktig på finansselskaper
Våre forventninger om at finansselskaper skulle øke deres egenkapital som følge av strengere krav til egenkapital ble innfridd. Videre traff vi riktig på hvilke finansselskaper som kom best ut av de nye  kravene.

Vi forventet at banker ville bli mer forsiktige med å låne ut penger til selskaper, hvilket kunne medføre at mange selskaper fikk økte lånekostnader. På bakgrunn av det har vi holdt oss unna selskaper som ville bli rammet av økte lånekostnader, for eksempel Songa Offshore. I tillegg mente vi at mindre utfordrere innen for oljeservice kunne få problemer med å finansiere nybygg slik at konkurransen for eksisterende større spillere ville bli mindre enn forventet – og at dette ville få en positiv effekt på lønnsomheten til de større selskapene innen for oljeservice, som for eksempel Prosafe.

Danske Invest Norge II leverte i 2012 en avkastning på 25 prosent, noe som var 4,3 prosent foran referanseindeksen. De siste 5 årene har fondet levert 2,8 prosent i årlig avkastning, hvilket er 5,5 prosent bedre enn referanseindeksen.

Hør forvalteren fortelle om strategien
Hør Håkon Persen Søderstrøm fortelle om hvordan han og resten av teamet arbeider med aksjeutvelgelse, og hvordan de har hatt suksess med å slå markedet over flere år.

 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.