• 1/1

    12.08.2022

    Suspension of sub-funds - technical issues

    Please note that the DK domiciled funds are suspended today due to technical issues.

    Les mer
Del

Brexit vil ikke utløse en global krise

En periode med stor usikkerhet venter Europa, men det vil ikke utløse en ny global krise.

Både europeiske aksjer og det britiske pundet nøt i dagene fram mot valget i Storbritannia godt av en voksende forventning om at britene til syvende og sist ville velge et fortsatt EU-samarbeid. Markedet våknet imidlertid opp til en annen realitet fredag morgen.

På kort sikt er resultatet av avstemningen mildt sagt negativt for finansmarkedene. De negative bevegelsene i både globale og europeiske aksjer og det britiske pundet vil trolig vedvare en stund til. Det forklarer Bo Bejstrup Christensen, sjefanalytiker i Danske Invest.

«På litt lengre sikt vil vi nå få en periode med massiv politisk usikkerhet. Det mener vi er nok til å sende ikke bare den britiske økonomien, men også den europeiske økonomien, inn i en mild resesjon», sier Bo Bejstrup Christensen.

Drivkraften vil ikke være en global krise, som den markedet opplevde i 2008 og 2009, men derimot en politisk usikkerhet som skaper ytterligere bekymringer for framtiden.

«Denne usikkerheten gjør at selskapene blir mer tilbakeholdne med tanke på investeringer og ansettelser», forklarer Bo Bejstrup Christensen.

Det globale oppsvinget kan fortsette
Han forklarer at det likevel er grunn til å være forsiktig optimistisk når man ser på den bredere globale økonomien, blant annet fordi det globale banksystemet er betydelig mer robust i dag enn det var i 2008 og 2009, da den globale krisen rammet.

«Hvis vi kikker på den brede globale økonomien, er vi litt mer optimistiske. Vi mener at spesielt det globale banksystemet vil tåle sjokket som kommer i de neste par ukene. Den britiske sentralbanken har ansvaret for den finansielle stabiliteten i Storbritannia og samarbeider med både den europeiske og den amerikanske sentralbanken. De vil helt sikkert sikre banksystemet, og de vil sikre finansiell stabilitet», sier Bo Bejstrup Christensen.

Mens den globale økonomien kan nyte godt av et oppsving i USA, noe som forventes å fortsette med uforminsket styrke til tross for en Brexit, forventes veksten i Kina å avta i andre halvår.

«Vi mener at den kinesiske regjeringen vil fortsette å stimulere veksten. Men de vil helt sikkert ikke fortsette med å stimulere veksten like mye som de har gjort i de siste 12 månedene», sier Bo Bejstrup Christensen.

Han forklarer at den enorme politiske usikkerheten som markedene nå går i møte ikke skaper et godt grunnlag for å kjøpe seg massivt opp i aksjer på dette tidspunktet.

«Vi forholder oss avventende og tror dessverre at selv om det ligger et gulv under aksjekursene på kort sikt etter den første reaksjonen, vil vi gå et andre halvår i møte som vil være utfordrende for globale risikable aktiva», sier han.
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.