Del

Billigere olje gir privatøkonomien et løft

Prisen på et fat råolje har gått ned med over 25 prosent siden toppen og ligger nå på det laveste nivået siden 2010. Det er godt nytt for privatøkonomien og burde resultere i et større forbruk som vil stimulere den økonomiske veksten, vurderer Danske Invests sjefanalytiker.

Den globale forbrukeren har fått flere penger mellom hendene til å krydre tilværelsen med. Prisfallet på olje har nemlig sendt energirelaterte utgifter på slanking og skapt mer rom for andre varer. Derfor er billigere olje overordnet sett en god nyhet for den globale økonomien, vurderer sjefanalytiker Bo Bejstrup Christensen. Prisfallet skaper imidlertid også en del utfordringer for visse land. Bo Bejstrup Christensen peker på en rekke områder der billigere olje slår igjennom.

Større forbruk i USA og Europa
Billigere olje løfter privatforbruket i blant annet USA og Europa, for her er man nettoforbrukere av olje. Og faller prisen, skaper det rom for andre varer.

«Det bør resultere i et større forbruk. Det gjelder for eksempel i USA, der en fallende oljepris direkte kommer forbrukerne til gode,» forklarer Bo Bejstrup Christensen.

Stort energiforbruk er tegn på et stort generelt forbruk
Analyser viser at det er en sammenheng mellom personers energiforbruk og det totale forbruket deres. Derfor peker Bo Bejstrup Christensen på at spesielt oljeprisen kan få stor betydning for privatforbruket generelt.

«De som bruker størsteparten av inntektene sine på energirelaterte varer, er folk med relativt små inntekter. Det er samtidig også de som har den laveste sparekvoten,» forteller Bo Bejstrup Christensen. Dermed er det mer sannsynlig at pengene de sparer på f.eks. bensin, går til annet forbruk i stedet for å bli satt i banken. Det fremmer privatforbruket.

Oljen presser inflasjonen i Europa ned
Mens billigere olje er bra for privatforbruket i blant annet Europa, skaper den også visse utfordringer. Europa sloss med lav inflasjon, og fallende oljepriser gjør ikke denne utfordringen mindre.

«I Europa kommer oljeprisfallet på et tidspunkt der inflasjonen allerede er lav - og vesentlig lavere enn Den europeiske sentralbanken (ECB) ønsker. Det kan gjøre oppgaven med å øke inflasjonen vanskeligere for ECB på ultrakort sikt. Det er imidlertid viktig å huske på at lavere oljepris stimulerer veksten, så selv om inflasjonen faller, vil veksten dra nytte av det. Det er tross alt gode nyheter,» fortsetter Bo Bejstrup Christensen.

Energiproduserende land taper - Kina vinner
Fallende oljepris gjør vondt på spesielt de landene som har store inntekter fra å utvinne og selge olje. Det dreier seg blant annet om Russland, som har en meget stor olje- og gassproduksjon, og noen land i Latin-Amerika som for eksempel Venezuela. I den andre enden av rørledningen er det til gjengjeld glede å spore. Det gjelder blant annet Kina, som er storforbruker av olje.

«Dette er gode nyheter for Kina. Den fallende oljeprisen kommer nemlig på et godt tidspunkt for kinesisk økonomi, som i den siste tiden har opplevd en nedgang i den økonomiske veksten,» sier Bo Bejstrup Christensen.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.