• 1/1

    12.08.2022

    Suspension of sub-funds - technical issues

    Please note that the DK domiciled funds are suspended today due to technical issues.

    Les mer
Del

Afrika-fondet skifter forvalter og strategi

Fondet er fortsatt stengt for handel på grunn av problemer med valutaveksling i Egypt. Danske Invests styre undersøker muligheten for å avvikle fondet eller fusjonere det med et annet fond.

Siden slutten av mai har Danske Invest Afrika vært stengt for kjøp og salg og handel pga. valutavekslingsproblemer i Nigeria og Egypt. Fondets investeringer i disse landene står for rundt en fjerdedel av porteføljen. I Nigeria er disse problemene delvis løst, men de er der fortsatt i Egypt, som utgjør rundt 17 % av porteføljen. Derfor fortsetter suspensjonen inntil videre.

Avvikling eller sammenslåing
Styret anser ikke situasjonen som holdbar på sikt, og derfor undersøker de muligheten for på et tidspunkt å avvikle fondet eller slå det sammen med et annet for å oppnå en best mulig løsning for investorene. Når det foreligger en konkret plan for hvordan vi skal håndtere valutavekslingsproblemene, vil styret innkalle til en generalforsamling som skal ta stilling til fondets videre forløp.

Fra aktivt til passivt styrt
Fondets størrelse er redusert til ca. 161 mill. kr., som i praksis er en for liten størrelse til å fortsette med den aktive forvaltningen av fondet. Samtidig har markedsforholdene endret seg i de markedene fondet opererer i, slik at likviditeten har forverret seg.

Fondets resultat har dessuten vært lite tilfredsstillende, og derfor har styret i Investeringsforeningen Danske Invest besluttet å avslutte samarbeidet med porteføljeforvalteren, Investec Asset Management i London og Cape Town. Strategien i fondet endres fra en aktiv strategi med benchmark til en passiv strategi uten benchmark, der fokuset er på likviditet, risikospredning og lave kostnader. Med den nye strategien vil fondet dessuten utnytte muligheten til å investere i afrikanske obligasjoner. Oppgaven som porteføljeforvalter vil framover håndteres av Danske Capital.

Dette betyr det for deg som investor
Du kan fortsatt ikke kjøpe eller selge andeler i fondet. Vi jobber med å finne en best mulig løsning for investorene, men kan dessverre ikke på nåværende tidspunkt si når det vil foreligge en løsning på problemene. Verdien av investeringene dine i Afrikafondet vil fortsatt avhenge av markedsutviklingen.

Endringene innebærer at fondets kostnader reduseres fra 1,85 % årlig til 0,62 % årlig. Endringene trer i kraft 1. september 2016.
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.