Del

Årsrapporten og innkallingen til valgmøtet er nå klar for nedlastning

Vi har lagt bak oss et utfordrende år som på ingen måte har vært enkelt for investeringer.

Vi har lagt bak oss et utfordrende år som på ingen måte har vært enkelt for investeringer. Utfordringene har ikke først og fremst vært av realøkonomisk karakter, men vel så mye av politisk og naturmessige art. I begynnelsen av året hadde vi den tragiske naturkatastrofen i Japan, deretter fulgte urolighetene rundt den arabiske våren, finanspolitiske utfordringer i USA og gjeldsproblemene i Europa på løpende bånd. Alle hendelsene har medført store svingninger i de finansielle markedene. Summen av hendelser og usikkerhet dette har skapt gjør at 2011 må oppsummeres som et krevende år for den jevne investor.

Vi håper den pågående usikkerheten i finansmarkedene etter hvert vil avta, og at arbeidet med å snu den negative utviklingen i verdensøkonomien fortsetter. Vi ser at den globale veksten er positiv og forholdsvis stabil, men at det er store regionale forskjeller. Til tross for vår positive forhåpninger er det mange risikofaktorer som kan endre vårt syn. Usikkerhetsmomenter fremover står i kø, slik som mulighet for mislighold av italiensk statsgjeld, for store budsjettkutt i USA, hard landing i Kina og
vesentlig høyere oljepriser. Ønsker du mer informasjon om vårt markedssyn fremover eller ytterligere informasjon om våre fond er du alltid velkommen til å ringe en rådgiver hos vår distributør Fokus Bank på telefon 08540.

Les mer i årsrapporten for 2011

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.