Del

Årsrapporten for 2014 er nå klar for nedlastning

Våre allokeringsfond i Horisont-familien hadde også en solid avkastning i 2014. Avkastningen varierte mellom 16,0 og 3,3 prosent. Høyest avkastning fikk DI Horisont Aksje som investerer både i Norge og globalt.

Vi har lagt bak oss et år som for en kapitalforvalter har vært svært utfordrende, med store markedsbevegelser. I februar ble Ukrainas president avsatt etter store demonstrasjoner og opprør i Ukrainas hovedstad Kiev. I slutten av februar tok prorussiske styrker kontroll over viktige bygninger på Krim-halvøya. Konflikten førte til at vesten igangsatte sanksjoner ovenfor Russland. Som et svar innførte Russland motsank¬sjoner som blant annet innebar importstopp av laks.

Våre allokeringsfond i Horisont-familien hadde også en solid avkastning i 2014. Avkastningen varierte mellom 16,0 og 3,3 prosent. Høyest avkastning fikk DI Horisont Aksje som investerer både i Norge og globalt. Gjennom året hadde vi flere allokeringsendringer i fondene som investerer i både aksjer og renter, og fikk generelt godt betalt for overvekten i aksjer som vi var gjennom mesteparten av året.

Norske kunder fortsatte å tegne i verdipapirfond i 2014. Norske institusjonelle kunder nettotegnet for 95,5 milliarder kroner. For norske personskunder var summen av nettotegningene 4,4 milliarder kroner. Av disse var 1 milliard i aksje- og kombinasjonsfond.

Les mer i årsrapporten for 2014

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.