Del

Årsrapporten for 2013 er nå klar for nedlastning

Forvaltningen av våre norske aksjefond var i 2013 noe svakere enn referanseindeksen, men leverte solid absoluttavkastning.

Den økonomiske utviklingen fortsatte å stabilisere seg igjennom 2013. Økonomien i USA viste klare tegn til vekst, til tross for politisk uenighet om blant annet budsjettet. Den negative utvikingen i Europa ser ut til å ha bunnet ut, etter at vi ved inngangen til året opplevde usikkerhet rundt gjeldsproblematikk og statsfinanser. Den positive stemningen smittet også over på markedene, og aksjemarkedene leverte meget sterk absoluttavkastning, både i Norge og globalt.

Forvaltningen av våre norske aksjefond var i 2013 noe svakere enn referanseindeksen, men leverte solid absoluttavkastning. Avkastningen varierte fra 19,6 prosent til 20,9 prosent. Mindreavkastning mot referanseindeksen i 2013 skyldes i hovedsak at våre fond ikke har vært eksponert mot vinneraksjene og ikke at våre investeringer har vært i aksjer som har underprestert. Dette er konsistent i forhold til den måten vi jobber på. Vi må forstå selskapene vi investerer i, og ønsker primært ikke å være investert i selskaper som er for avhengig av enkelthendelser. Dermed vil vi kunne gå glipp av noen børsvinnere, men samtidig unngå å være investert i selskaper som mislykkes.

Våre rentefond leverte alle en avkastning som overgikk det respektive fonds referanseindeks. Avkastningen varierte fra 2,6 prosent til 4,7 prosent for året som helhet. Generelt var det eksponeringen mot kredittpapirer som bidro i forhold til referanseindeksen, da disse utviklet seg sterkere enn statspapirer i 2013. 
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.