Del

4 TRENDER: Her vil nordmenn investere

Det nye Investor Compass fra Danske Invest viser hvor private norske investorer har størst interesse for øyeblikket. Spørreundersøkelsen er utført av Prospera for Danske Invest blant 1002 nordmenn.

1. Lokal entusiasme med iboende risiko
LAND/REGIONER: Norske investorer er mest begeistret for norske aksjer. 51 % av investorene finner norske aksjer enten svært eller noe interessante, og det er betydelig mer enn tallet for Europa, som er nummer to på listen over de mest populære landene og regionene. 40 % av investorene finner europeiske aksjer interessante.

«Når vi ser på private investorers porteføljer, tegner det seg også et klart bilde av at mange investorer har en for stor andel av lokale aksjer i porteføljene sine – gjerne 40-50 % eller enda mer. Dette gjør dem unødvendig sårbare hvis det norske aksjemarkedet faller betydelig eller ikke øker like mye som de internasjonale aksjemarkedene. Det er dårlig risikospredning», sier Lars Skovgaard Andersen, som er investeringsstrateg i Danske Bank.

Som alternativ til norske aksjer nevner han amerikanske og europeiske aksjer som potensielle alternativer – for eksempel gjennom fond – for å oppnå god risikospredning.


TABELL: De mest populære landene/regionene
Andel av norske investorer som finner landet/regionen interessant.
         

Norge 51 %
Europa 40 %
Kina 29 %
USA 28 %
Asia 26 %
Japan 23 %
India 23 %
Afrika 15 %
Russland 13 %
Øst-Europa 12 %
Brasil 11 %
Latin-Amerika 11 %

Kilde: Danske Invest/Prospera første halvår 2016. Dataene viser andelen investorer som finner land/regioner enten svært interessante eller noe interessante.
 
 
2. Global entusiasme
GLOBALE AKSJER: I Investor Compass blir investorene også spurt om interessen de har for kategorien globale aksjer, og den er høy. 44 % av investorene finner globale aksjer interessante, og for mange investorer kan fond med globale aksjer da også være det opplagte valget mener Lars Skovgaard Andersen.

«Et fond med globale aksjer kan på en enkel måte skape et godt fundament i en portefølje, der man som investor er sikret en fornuftig risikospredning – ikke bare på tvers av selskaper, men også på tvers av land og regioner. Den geografiske spredningen er ekstremt viktig som investor, for det kan være store forskjeller på hvordan f.eks. amerikanske, japanske og europeiske aksjer utvikler seg over tid. Mange private investorer har imidlertid en tendens til å overse denne dimensjonen i porteføljene sine», sier investeringsstrategen.
 
3. Asia trekker mer enn Øst-Europa
VEKSTMARKEDENE: Det er enorm forskjell på interessen for de ulike vekstmarkedene (de framvoksende markedene) – og generelt er norske investorer mest begeistret for de asiatiske aksjemarkedene, mens interessen for Øst-Europa og Latin-Amerika er lav.

Det er flere grunner til at Øst-Europa og Latin-Amerika ikke har samme tiltrekningskraft på investorene som Asia, mener investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen.

«Både Øst-Europa og Latin-Amerika har i de siste årene vært preget av betydelige negative historier. Konflikten i Ukraina har bidratt til å kaste et negativt lys over Øst-Europa generelt – og Russland spesielt – og i Latin-Amerika har de siste årenes fallende priser på olje og råvarer rammet ikke minst den brasilianske økonomien hardt», sier han.

På den annen side er det generelt sett et mer positivt fokus på Asia.

«Det er en utbredt oppfatning at Asia er det globale vekstsenteret, og de siste årene har asiatiske økonomier som Kina og India også vært preget av betydelig høyere vekstrater enn for eksempel Brasil», sier Lars Skovgaard Andersen.

Investeringsstrategen anbefaler likevel at investorer med sans for vekstmarkedene sprer seg over flere land og regioner – enten ved å velge et bredt vekstmarkedsfond eller kombinere flere fond.

4. Jo mer eksotisk, desto mindre interessant
FRONTIER MARKETS: Geografisk sett foretrekker investorene det trygge og velkjente. Dette mønsteret viser seg tydelig i forkjærligheten for hjemlige og europeiske aksjer som er beskrevet ovenfor, og det viser seg også i synet på de to kategoriene vekstmarkeder og frontier markets (umodne markeder), der sistnevnte er den mest eksotiske og fremmedartede kategorien. 42 % av investorene finner vekstmarkedene interessante, mens tallet bare er 13 % for frontier markets.

Vekstmarkeder er land som kjennetegnes av lavere inntekter enn utviklede markeder, men som har begynt å iverksette viktige reformer og har åpnet økonomien og markedene. Klassiske eksempler er Kina, India, Brasil og Russland. I laget under vekstmarkedene finner vi de såkalte «frontier markets», som vanligvis er mindre utviklede og mindre tilgjengelige aksjemarkeder. Det kan f.eks. være land som Bangladesh, Romania, Kenya og Marokko.
 
Som investor behøver det imidlertid ikke å være enten-eller. Noen fond kombinerer investeringer i vekstmarkeder og umodne markeder – for eksempel Danske Invest Emerging and Frontier Markets.
 
Danske Invest har et bredt utvalg av fond med aksjer fra både utviklede markeder og vekstmarkeder. For eksempel fond med fokus på Europa, USA, Japan eller Kina, men også fond med bredere fokus på f.eks. Det fjerne Østen, Latin-Amerika og vekstmarkeder generelt.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.