Investor Brief: Forvent-ninger til 3. kvartal

Politisk uro og Kinas vekst vil prege tredje kvartal. Storbritannias «nei» til EU-medlemskap, gjør at årets tredje kvartal starter med fornyet usikkerhet.
Previous Next
20.09.2016
Sjefanalytikerens 6 svar om Kina
Danske Invests sjefanalytiker Jan Holst Hansen setter fokus på Kinas økonomi ¬og utvikling, sett med investorøyne.
20.09.2016
Asia sprinter fra resten av verden
Både de utviklede markedene og de største økonomiene i Latin-Amerika og Afrika halter langt bak den økonomiske veksten i de store asiatiske landene i 2016 og 2017.
19.09.2016
Disse fire temaene kan påvirke markedet ved valget i USA
Ekstraordinært stor usikkerhet i forkant av presidentvalget 8. november kan påvirke valutamarkedet.
15.09.2016
Sterke resultater for vekstmarkedsobligasjoner i 2016
Danske Invest-fond med vekstmarkedsobligasjoner åpner for forventet meravkastning i forhold til tryggere obligasjoner fra utviklede markeder som f.eks. USA, Danmark og Tyskland.
13.09.2016
Strateg ser muligheter i oljesektoren
En rekke faktorer får strateg til å se muligheter i oljesektoren, som har fått juling i takt med prisfallet på olje.
31.08.2016
Her har porteføljerådgiveren kjøpt og solgt obligasjoner
Det krever innsikt å investere i selskapsobligasjoner, som er preget av lave renter og negativ avkastning.
29.08.2016
Afrika-fondet skifter forvalter og strategi
Fondet er fortsatt stengt for handel på grunn av problemer med valutaveksling i Egypt. Danske Invests styre undersøker muligheten for å avvikle fondet eller fusjonere det med et annet fond.
16.08.2016
Dyrt å ha kontanter i banken
Norske husholdninger har økt sine innskudd i banker til tross for stadig lavere renter. På lengre sikt fører dette til redusert kjøpekraft på sparepengene.
25.07.2016
Sjefanalytikerens tre scenarier for verdensøkonomien
Bo Bejstrup Christensen deler sitt syn på den forventede økonomien for resten av 2016 – og worst og best case.
18.07.2016
Kuppforsøk i Tyrkia viser risikoen i vekstmarkedene
Politisk risiko er en del av gamet i vekstmarkedene, understreker sjefanalytiker Bo Bejstrup Christensen.
13.07.2016
Hva skjer i banksektoren?
Sektorspesialist besvarer 7 spørsmål om uroen som nå hersker i den europeiske banksektoren.
29.06.2016
Utsikter til volatil aksjesommer – slik bør du forholde deg
Etter britenes EU-nei, går aksjemarkedene en volatil sommer i møte, tror strategen.
Previous Next
Abonner på nyheter
Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du jevnlig får informasjon og nyheter om våre fond.
Årsrapporten for 2015 er nå klar for nedlastning
Nå kan du lese årsrapporten for våre Danske Invest-fond.
Last ned
Last ned siste nøkkelinformasjon, faktaark (oppdatert daglig), rapporter, publikasjoner, prospekter, vedtekter og mer.
Verktøy
  • Kursutvikling
  • Avkastningsanalyse
  • Investeringsfordeling
  • Finn investering
VPS Investortjeneste
Dersom du ønsker å logge inn på VPS Investortjeneste for å få tilgang til din beholdning av Danske Invest-fond, klikk her.